24 Kasım 1934 Gazi M. Kemal'e "Atatürk" soyadının verilmesi yasası kabul edilmişti.

24 Kasım 1934 Gazi M. Kemal'e "Atatürk" soyadının verilmesi yasası kabul edilmişti.

 

image.png

24 Kasım gününde iki anımsatma:

1- 24 Kasım 1928'de Millet Mektepleri Yönetmeliği yürürlüğe girmişti.(1 )

2- 24 Kasım 1934 tarihinde Gazi M. Kemal'e "Atatürk" soyadının verilmesi yasası kabul edilmişti.(2 )

 

Anma günleri neye yarar?

•Sağlıklı bilinç geçmişe takılıp kalmaz. Bilinçli kişinin işi dünden çok yarınladır. Çöplük olmayan geçmişte geleceği kurmaya yarayacak veriler saklıdır. Geçmişte yitmeden, tecrübelerinden gelecek için işe yarar sonuçlar çıkarmaya yarar!

 

Gazi Mustafa Kemal 1923'te:

 •Arkadaşlar, asker ordusuyla irfan ordusu arasındaki benzeyiş ve uygunluğu belirtmiş olmak için şunu da ilâve edeyim:

• Kıymetli bir eserde ordunun ruhu, subaylar heyeti ve komuta heyetidir deniliyor....

• Bir ordunun kıymeti subaylar ve komuta heyetinin kıymeti ile ölçülür...

 • Bundan sonra yapacağımız aydınlanma ve devrim mücadelesinin milletimize bir karanlık gibi çöken bütün bilgisizliği yenme... savaşında da bilgi ordusunun ruhu olan siz öğretmen/lerin...aynı yeteneği paylaşacağınıza ve göstereceğinize eminim sözleri çağdaş uygarlık hedefini göstermişti.( 1)

Atatürk'ün Türk Eğitim Dizgesine (sistem) ilişkin 1923'te gösterdiği hedeflerden ne kadar uzaklaşıldığının göstergeleri :

• Erkeklerin %76.7'si, kadınların %91.8’i okur yazar değildi.(3 )

• Günümüzde okuma yazma bilmeyen %3, okuma yazma bilen (okul çıktılı olmayan) %11, ilkokul çıktılı (5 yıllık) %24, ilköğretim çıktılı (8 yıllık ) %8, ortaokul/dengi meslek okulu çıktılı %18,diplomalı (durumu) bilinmeyen %1,

• Halkın ihtiyaç çizelgesinde kitap 235.sırada; okumaya ayırdığı süre ise günde bir dakika.(3 )

• Milletçe ümmilikten kurtuluşun ilk adımlarının atılmasından 95 yıl sonra bir de ülkede diplomalı ümmiliğin yaygınlaşması nasıl açıklanabilir?

 

Millet Mektepleri Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de "Başöğretmenliği"ni üstlendiği 24 Kasım 1928 tarihi 1981 yılında "Öğretmenler Günü" olarak ilan edilmişti.

Bu düşüncelerle  Öğretmenler Günü milletimize kutlu olsun !!!

(1)http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-29/millet-mekteplerinin-yapisi-vecalismalari-1928-1935 

(2)http://www.ataturkinkilaplari.com/ak/44/mustafa-kemal-ve-ataturk-soyadi.html

(3 ) https://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/kutahyada-ogretmenlerle-konusma

(4)https://tr.linkedin.com/pulse/2020-itibariyle-türkiyenin-genel-eğitim-seviyesi-yekta-ozcan-ozozer