29 EKİM 2023 PAZAR GÜNÜ 100’ÜNCÜ YAŞINA ERİŞEN CUMHURİYETİMİZİN MURAKABESİ ÜSTÜNE!

29 EKİM 2023 PAZAR GÜNÜ 100’ÜNCÜ YAŞINA ERİŞEN CUMHURİYETİMİZİN MURAKABESİ ÜSTÜNE!

Mehmet Boz

 

Ataturk

29 Ekim 2023 Pazar günü 100’üncü yaşına erişen Cumhuriyetimizin murakabesi üstüne bir değerlendirme yapılacak olursa neler yazılabilir?(1)

1-24 Ocak 1980 İstikrar Programının yürürlüğe girmesinin 43.yılında yarattığı sosyoiktisadi istikrarsızlık:

• Türkiye'nin kamu borcu ($=27TL) 341 milyar dolar.

• 57 yılda yaratılan KİT'ler (saydam olmayan yöntemlerle) satılmış, satılmaktadır.

• Kamu arazileri satılmış, satılmaktadır.

• Servet sahipleri varlıklarına varlık; küresel şirketler, büyük işletmeler, bankalar kârlarına kâr kattı; hükümetler vergilere vergi ekledi ve savuracak gelirlerini arttırdı.

• Dar gelirliler, ücretliler, emekliler, köylüler yoksullaştı.

• Nüfusun %10’unun yıllık geliri, %50’lik kesimin gelirinden 23 kat arttı.

• Nüfusun %50’lik kesimi milli servetin % 4’üne sahipken en üstteki %10 kesimi % 67’sine sahip oldu.(2)

 2-Türkiye’de Öğretim Düzeyi:

• Az Okuyan Nüfus oranı:

%63 [Okuma yazma bilmeyen %3, Okuma yazma bilen(okul çıktılı olmayan)%11, İlkokul mezunu

 (5 yıllık)%24, İlköğretim mezunu (8yıllık ) %8, Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu %18,Diplomalı (durumu) bilinmeyen %1]

• Lise Ve Üstü: %37 [Lise ve Dengi Meslek Mezunu %21, Yüksek Okul/Fakülte Mezunu %14, Yüksek Lisans ve 5/6 yıllık okul% %1.5, Doktora Yapmış %0.5]

• Özetle Türkiye nüfusunun %67’si çok düşük eğitim düzeyinde ve eğitimsiz.(3 )

3- Vatandaşların Zaman Kullanma Alışkanlığı:

• Halkın %92.1 sosyal medyada günde 3saat, %93.3 günde altı saat televizyon seyretmekte.

• Ülkede 1.118 kütüphane var.

 • Ülkede 600 bini aşkın kahvehane bulunmakta.

• Zihinsel beslenme aracı kitabın yeri demokrasi muhafızları olamayan halkın ihtiyaç çizelgesinde 235.sırada; okumaya ayırdığı süre ise günde bir dakika.

4-Türk Kadının Durumu:

• İki ( resmi+dini) nikahla evlenen %93,7; yalnızca resmi nikahla evlenen %3,3 ve %3 dini nikahla evlendirilen.(4)

• Kadınların %26'sı 18 yaşından önce evlendirilmiş; %10 ise 18 yaşından önce doğum yapmış.(5)

Gazi'nin Kastamonu(30.8.1925) Söylevi'nden:

• En doğru ve en hakiki tarikat, tarikatı medeniyedir. Emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir.

• Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşur.

• Yükselme adımları iki cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve. birlikte aşama kaydetmek gereklidir.

• Böyle olursa inkılâp başarılı olur.

•...kadınlar görüyorum ki başına bir bez...buna benzer bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı arkasını çevirir veya yere... yumulur....

•...medeni bir millet anası, millet kızı bu garip şekle, bu ilkel duruma girer mi?... düzeltilmesi gereklidir.

• Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel’in özlemi olan milyonlarca kişinin birlikte insani adım atma eylemini gerçekleştirememesinin nedenleri sizce nedir?

Bu düşüncelerle:

*Başta Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın şehit ve gazilerini saygı,sevgi  ile anıyorum,

* Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. 29.10.2023 Pazar

(1) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/8759

(2)https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/irfan-huseyin-yildiz/servet-transferi-hizlandi-1987554

(3)https://tr.linkedin.com/pulse/2020-itibariyle-türkiyenin-genel-eğitim-seviyesi-yekta-ozcan-ozozer

(4)https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Aile-2012-13662

(5)https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_%C3%A7ocuk_evlili%C4%