Türkiye’ye tarikat mayını döşeyen 3 ülke: ABD – İsrail – İngiltere

Türkiye’ye tarikat mayını döşeyen 3 ülke: ABD – İsrail – İngiltere

Ama aslında bunu yine engelleyecek olan Amerika – İsrail – İngiltere üçlüsüdür. Çünkü bu ülkeler bölgede Kürt devleti kurulsun derken, aslında bütün gayeleri bölgede bir Yahudi devleti kurmaktır... İşte bu yüzdendir ki BOP planı Amerika tarafından ağırlık kazanmış ve Türkiye’yi huzursuz etmek için çeşitli planlar ortaya atarak Ortadoğu’yu parçalamak istemiştir... Bunu ilk başlarda anlamayan Filistin yöneticileri, hiçbir zaman bağımsızlığı düşünmemiş... Hep Batı’ya karşı kölelik politikasını benimseyerek İslam dünyasına ters bakmıştır... Bunun kanıtı olarak, Filistin’e komşu olan Mısır ve Ürdün’ün, Yemen’den İsrail’e atılan füzeleri Suudi Arabistan ile birlikte düşürmüş olması, İslam birlikteliğinin çöküşünün bir belirtisidir. Yani burada neyi anlamalıyız? Batı’ın en büyük kozu olan ajan fitneciliği Arapları öylesine teslim almış ki, Müslüman ülkeyi diğer Müslüman ülkelerle çarpıştırarak geri çekilen bir Batı sempatisi yaratmak. Bunu da başarmışlardır. Ama tek başaramadıkları şey de bağımsızlıktır.

YAHUDİ KÜRT BARZANİ AİLESİ, 19. YÜZYILDA BİRDEN İMANA GELİRLER VE MÜSLÜMAN OLUVERİRLER. YAHUDİLİKTEN MÜSLÜMAN NAKŞİBENDİ – HALİDİ TARİKATINA DOĞRU YOL ALIRLAR... Biz yine gelelim Barzani meselesine... Kuzey Irak bölgesinde Kürt devleti kurmak için her tülü fitneciliği yapan... Her türlü düşmanlığı sergileyen Barzani ailesi aslında bir Yahudi’dir... Daha sonra Yahudilikten koparak kendilerini kurulan Nakşibendi tarikatının üyesi olarak bulurlar. Peki bunu kuran kim? Tabii ki Amerika, İsrail ve İngilizlerdir. Zaten Amerikan ve İngiliz kalleşliği Suudi Arabistan’ın kanına o kadar işlemiştir ki, Osmanlı’nın Ecyad Kalesi’ni yıkıp Kabe’yi küçültecek, onurunu ve heybetini darmadağın edecek neredeyse bin metrelik kuleleri diken yine Suudi Arabistan değil mi? Bu İslam adı altında geçinen Müslüman ülkelerin amacı nedir? Tek amaçları vardır: İsrail ile aram bozulmasın. Ayrıca Kabe’nin güvenliği İsrail polisinde değil mi?.. Bunu bilmeyenler cahil, bilenler ise suskun şeytanlardır. Öyle Starbucks’a saldırıp, McDonald’s’ın kepenklerini indirmeye çalışmak Müslümanlık değildir. Neden mi? McDonald’s’ın Türkiye’deki sahibi Katarlı’dır... Starbucks da Kuveytli’nin... Şimdi bunların kapısında İngilizce yazıyor diye bunları Yahudi sanmak aptallığın merkezidir... Önce araştıracaksın... Okuyacaksın... Kim, kimi almış... Kim neyi satmış ve satılan o yeri kim almış?.. Bunları bilmeden saldırmak aptallıktır. Ayrıca asıl saldıracağınız yer Arapça yazan dükkanlardır. Çünkü Arap toplumlarının hepsi Batı dünyasının yanında yer almaktadır... Yemen’den atılan füzeleri durduran Suudi Arabistan – Mısır – Ürdün üçlüsü değil midir? Bunları neden konuşmuyorsunuz? Kuzey Irak’ta nasıl ki BOP planı ağırlıklı plan uygulanarak bölgede 2. Bir Hristiyan devlet kurulmak isteniyorsa... Bunun aynısı Filistin’den başlayarak Ortadoğu’ya yayılmasını sağlamaya çalışan ülkelerin asıl düşmanlarının Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti olduğudur. Artık uyanın beyler. Bu kadar aptallığın lüzumu yoktur.

NAKŞİBENDİ – HALİDİ TARİKATI, BARZAN KÖYÜNDE KURDUKLARI TEKKELERDE PEK ÇOK MÜRİT YETİŞTİRMİŞLERDİ. ÜSTELİK BURASI İRAN, İSRAİL VE AMERİKAN AJANLARININ MESKENİYDİ... Barzani ailesinin kökeni Yahudiliğe dayanır. Hele ki Barzan köyü Yahudilerin, Rusların, İran ve İsrail ile Amerikan ajanlarının uğrayacakları en önemli merkez olur. Burada gaye Kürt devleti maskesi altında Kürt devletini yüzeysel kurup, tıpkı bugünkü Filistin gibi onları bölgeden kovup (hem de savaşmadan kovup) oraya büyük İsrail devleti kurmaktır. Tabii bu arada bundan haz alacak bir diğer ülke de Ermenistan olacaktır. Ermeniler de Türkiye’nin kuzey doğusundan Güneydoğu Anadolu’ya inerek Büyük Ermenistan ülkesi hayalini gerçekleştirmek olacaktır. Sadece bunlar mı? Tabii ki değil... Atatürk’ten intikam almak isteyen Yunanistan’dan tutun İngilizlere, İtalyanlara ve Anzaklara kadar uzanan düşman ülkeler de tohumlarını Anadolu’da ekmeye çalışmak istemeleri olacaktır. Ama bunları yapabilmek için Türkiye’yi içerden yaralamak cinliğini gösterirler. Zaten Menemen’deki ayaklanmayı organize eden Yahudiler değil miydi?.. Hatta bunların Yahudi Kürtleri olduğu da tarih kitaplarında yazar. Yani durum odur ki, Türkiye’yi yıkım projesine dahil etmek isteyen ülkelere sonradan Ruslar ve Avrupa Birliği ülkeler de destek çıkmıştır. Ve bu arada İsrailli hahambaşı, “Türkiye’de 72 tarikat kurduk” diyor... Ve aralarında çok tanınmış ve Türkiye’nin kaderi ile oynayan kişileri de yakından tanıyoruz. Ama bunların oyunlarının daha bitmediğini... Son gelişmelerden sonra (özellikle Filistin olayında sonra) her şeyin tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacağını tahmin ediyor ve bekliyoruz. Ama en önemlisi de Türkiye’ye tarikat mayını döşeyenlerin Amerika – İsrail – İngiliz üçlüsü olduğunu vurgulamak istiyoruz.