Ünlü profesörden Türkiye’ye deprem çağrısı

İstanbul'daki 5,8'lik sarsıntı, deprem gerçeğini bir kez daha ülkenin gündemine getirdi. Yıllardır Marmara Depremi üzerine çalışan afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan önemli bir çağrı geldi. Kadıoğlu, tüm yetkililerin acilen 'Deprem Seferberliği' ilan etmesini istedi. Kadıoğlu ayrıca bu konuya dikkat çekmek için bir de imza kampanyası başlattı.

Ünlü profesörden Türkiye’ye deprem çağrısı

LoopYıllardır Marmara Depremi üzerine çalışan afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, tüm yetkilileri acilen Deprem Seferberliği ilan etmeye çağırdı. İstanbul’da beklenen büyük depreme dikkat çeken Kadıoğlu, “İstanbul'da er ya da geç büyük bir deprem olacağını biliyoruz. Gündelik işler arasında bu deprem için bir hazırlık yapamayız. Depremden en az zararla çıkabilmek için, hazırlık çalışmalarını bir seferberlik halinde yürütmemiz gerekiyor. Bu konu her depremde gündem olup sonra unutulmamaya bırakılacak basit bir konu değil” dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadioglu

“BÜYÜK BİR KIYAMET İŞARETİ GÖZÜKÜYOR”

Marmara'da dört parça fay hattı olduğunu hatırlatan Kadıoğlu, “1509'da bir parçası üzerinde deprem oldu, buna ‘küçük kıyamet' denilmiş. Her 100 kişiden 5'i ölmüş… Şu anda ise nüfus yoğunluğu itibariyle depremin bugün tekrarlanması halinde ne canlar gideceği hesaplanamaz ama büyük bir kıyamet işareti gözüküyor. Türkiye'nin GSMH'nın üçte birinin yok edilmesi tehlikesi ile karşı karıya kalabiliriz. Büyük bir kaos yaşanıp büyük bir ekonomik sorun ortaya çıkacaktır. Bu nedenlerle böyle bir deprem için ulusal seferberlik başlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

TMMOB: İstanbul depreme hazır değil, afet kültürümüz yok

TMMOB: İstanbul depreme hazır değil, afet kültürümüz yok

Kadıoğlu; seferberlikte neler yapılması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

– Yaşadığımız binalar güvenli hale getirilmeli. Yıkılmayı bekleyen bir sürü bina var, bir de bunun yanında satılmayı bekleyenleri de dikkate almamız gerekiyor. Bunları takasla işe başlamalıyız.

– Okul, askeri ve kamu binalarının güvenliği için gerekli tedbirler alınmalı. Bunun için bir saatlik eğitim, bilgilendirme değil, esas beceri eğitimi ve tatbikat yapılmalı.

– İnsanlar küçük yangınları söndürebilmeyi, kanamayı durdurmayı, elektrik ve su hatlarını kesebilmeyi öğrenmeli. Herkesin bu gibi temel ilk yardım bilgilerini öğrenmeleri zorunlu olmalı.  Devlet bir anda 20 milyon kişiye müdahale edemez. Çünkü ölüm olayları ilk saatlerde gerçekleşiyor.

 

– Halk depreme hazırlık ve temel afet bilinci, güvenli yaşam vb. konularda (CD, kitap, seminer, söyleşi, tiyatro vb. ile) sürekli eğitilerek bilinçlendirilmeli

– Mahalle, sokak, site ve kurum-kuruluş bazında “Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)” şeklinde birimler oluşturularak halkın ilk yardım, yangın söndürme ve hafif arama kurtarma konusunda beceri sahibi olmasını sağlanmalı.

– Mahalle bazında yaralı toplama, ilk yardım, sahra hastanesi, aş evi, barınma, toplanma, haberleşme, bağış dağıtımı, ailelerin toplanması gibi acil durum yolları ve alanlarının belirlenmeli/oluşturmalı VE bu yerler konusunda halkın bilgilendirilmeli.

– Yılda en az iki kez mahalle bazında haberli, kurumlar bazında ise haberli/habersiz çeşitli seviyelerde tatbikatlar yapılmalı.

– Afet sırasında kullanılabilecek okul, spor salonu gibi sağlamlığından ve güvenliğinden şüphe edilmeyecek binalar belirlenerek bu alanlarda ve parklarda acil durumlarda kullanılacak her türlü malzeme depolanmalı.

– Tehlikeli binaların neden olabileceği can ve mal kaybı riskleri halka iyi anlatılmalı ve kentsel dönüşümle yapısal riskler mümkün olduğunca çok/yaygın ve çabuk azaltılmalı. (Dikkat! Yapı denetim sistemine ilave olarak belediye kontrollerinin de özellikle devam ettirilmesi gerekmektedir.)

 

– Afet öncesi ve sonrasında valilik, büyükşehir belediyesi, STK gibi birimlerle kendi şehirlerindeki afet yönetimi çalışmalarını koordine edebilecek AKOM vb. bir birimin ve ekibi kurulmalı kapasitesi geliştirilmeli.

– Yapılan çalışmalar konusunda halk duyurularla, toplantılarla, okul ve konut ziyaretleriyle bilgilendirilmeli.

– Bütün bu çalışmalar, el yordamıyla ya da oradan buradan kopyala yapıştır şeklinde değil; uluslararası standartlara ve yeni yönetmeliklerimize uygun olarak hazırlanacak olan afet risk azaltma, afet müdahale ve afet iyileştirme planlarına göre yapılmalı.

5353 Sayılı Belediye Kanunu'nun 53. Maddesi'ne de vurgu yapan Kadıoğlu, belediyelerin özellikle şu çalışmaları yapmakla yükümlü olduklarını belirtti:

– Halkın depreme hazırlık ve temel afet bilinci, güvenli yaşam vb. konularda (CD, kitap, seminer, söyleşi, tiyatro vb. ile) sürekli eğitilerek bilinçlendirilmesi.

– Mahalle, sokak, site ve kurum-kuruluş bazında “Yerel Afet Gönüllüleri (YAG)” şeklinde birimler oluşturularak halkın ilk yardım, yangın söndürme ve hafif arama kurtarma konusunda beceri sahibi olmasını sağlamak.

 

Konuyla ilgili bir de imza kampanyası başlatan Kadıoğlu, tüm halktan destek istedi.

İmza kampanyasına destek için tıklayan

DEPREM SEFERBERLİĞİ İLAN EDİLSİN

PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU KİMDİR?

1980 İstanbul İnşaat Teknik Lisesi; 1984 İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunu Atmosfer BiIimIeri konusunda 1987'de Master ve 1991'de doktorasını ABD'nin Missouri-CoIumbia Üniversitesinden aIdı.

Afet ve AciI Durum Yönetimi konusunda ABD'de FEMA, Japonya'da JICA ve İngiItere'nin Bournemouth Üniversitesi'nden çeşitIi eğitimIer ve sertifikaIar aImıştır.

TMMOB MeteoroIoji MühendisIeri Odası Marmara BöIge TemsiIcisi; Türk Deniz AraştırmaIar Vakfı ve Trabzon Eğitim, KüItür ve Sanat Derneğinin üyesidir Sayısal Hava Öngörüsü, İklim Değişimi ve Afet Yönetimi konuları iIe iIgiIeniyor.

Atmosfer BiIimIeri ve Afet Yönetimi konusunda Türkçe ve İngiIizce yayınIarı var İstanbuI Büyük Şehir BeIediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbuI VaIiIiği Afet ve AciI DurumYönetim Merkezi'nde (ADM) danışmanIık yapmıştır.

Ayrıca birçok sanayi tesisi ve kurumda afet aciI yardım pIanIaması konusunda yöneticiIik ve danışmanIık hizmetIeri vermiştir.

SiviI Savunma ve KIZILAY Eğitim GönüIIüsüdür 24 TV'de “Doğanın ÇığIığı” adIı programı hazırIayıp sunmuştur.

Hürriyet Gazetesi Seyahat Ekinde “Havadan-Sudan” adlı köşesinde yazmakta ve Açık Radyo'da (94,9 Mhz) “Havadan-Sudan” adIı program yapmaktadır.

İstanbuI Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay BiIimIeri FaküItesi MeteoroIoji MühendisIiği BöIüm Başkanı ve İTÜ Afet Yönetim Araştırma ve UyguIama Merkezi üdürüdür.

 

Son güncelleme: 00:31 28.09.2019

 

 

 

 

Reklam vermek istiyorsanız bize buradan ulaşın

FLORİDA TURK GAZETESİ size Güney Florida Türk toplumunun yerel haberlerini, Türkiye ve Türklerle ilgili dünya haberlerini, yorumları ve bazi değerli yazarların köşe yazılarını ve dernek duyurularını anında sizlere getirmektedir. Küçük bir ücret karşılığında ana sayfaya koyduracağınız "banner"ınızla okuyucularımıza ulaşabilırsınız.

WebTrafik istatistikleri
3000 aylık sayfa görüntüleme
Alexa sıralaması için bakınız: ALEXA

200x300 pixel banner: aylık $150
Link: aylık $50

Data fazla detay için: (786) 251-9996, ya da aşağıdaki formu doldurup gönderin:
http://www.floridaturkgazetesi.com/contact